NRC Spitsuur

Vandaag sta ik in de NRC ๐Ÿ—ž๏ธ NRC Spitsuur it isss ร— Het stuk gaat over hoe ik mijn werk en privรฉ combineer. Maar natuurlijk ook hoe ik in de visagie ben beland (trigger warning). ร— Je kunt het stuk ...

Read More