PRIVACY POLICY

1. Persoonsgegevens
Wij verwerken verschillende persoonsgegevens die we ten alle tijde vertrouwelijk behandelen. Het gaat hierbij om de volgende (mogelijke) gegevens;
a. Bedrijfsnaam
b. Voor- en Achternaam
c. Factuuradres en Vestigingsadres
d. KvK-nummer
e. E-mailadres
f. Telefoonnummer
g. Skypenaam
h. Sociale media accountnamen
i. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf via de website, e-mail, of sociale media – aangeleverd gekregen.

2. Doeleinden
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.
2.1 Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, het contactformulier, of social media, dan hebben we van jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw vraag of verzoek. Wij bewaren je gegevens voor maximaal 5 jaar, zodat we je altijd goed van dienst kunnen zijn.
2.2 Nieuwsbrief
Als je jezelf hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, ontvang je deze een paar keer in de maand. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie te kunnen sturen. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Je ontvangt alleen de mails wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de mails worden de gegevens uit onze database verwijderd.
2.3 Offertes & Facturatie
Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en/of persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 5 jaar.

3. Doorgifte
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen, binnen en buiten de EER, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
a. Hosting van onze website
b. WordPress
c. Boekhouder
d. Mailservers
e. Telefoondiensten
f. Betaaldiensten
g. Bezorgdiensten
Wij zullen jouw gegevens nooit doorverkopen ​aan derden.

4. Jouw rechten
We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor verzoeken kun je altijd contact opnemen per e-mail via ​contact@sophievanbijleveld.nl
4.1 Inzage
Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
4.2 Wijziging
Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
4.3 Bezwaar
Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Sophie van Bijeveld, kun jij bezwaar maken.
4.4 Gegevensoverdracht
Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
4.5 Intrekking
Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de informatie en diensten die ik je kan leveren.
4.6 Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

6. Social Media buttons
We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield.
Ga naar de desbetreffende social media kanalen voor hun privacy verklaringen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

7. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

8. Cookies